ĐB 15034
G.1 26745
G.2 43262 14472
G.3 54662 11171 86331
64931 97827 04076
G.4 1314 2656 8518 4939
G.5 5050 3416 0199
0981 8298 8583
G.6 555 984 940
G.773943337
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 40, 50 0
1 14, 16, 18 31(2), 71, 81 1
2 27 62(2), 72 2
3 31(2), 33, 34, 37, 39 33, 73, 83 3
4 40, 45 14, 34, 84, 94 4
5 50, 55, 56 45, 55 5
6 62(2) 16, 56, 76 6
7 71, 72, 73, 76 27, 37 7
8 81, 83, 84 18, 98 8
9 94, 98, 99 39, 99 9

Thống kê lo gan Hà Nội 22/08/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 22/08/2011

736 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
975 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
275 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
395 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
725 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
844 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
504 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
474 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 22/08/2011

7311 Tăng 9 lần so với 20 lần quay trước
728 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
978= Bằng so với 10 lần quay trước
898 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
038 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
468 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
397 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
187 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT