ĐB 77572
G.1 53785
G.2 35521 41602
G.3 79883 62281 78325
98808 59388 14664
G.4 7228 3862 3772 8466
G.5 1843 4822 6631
0952 5135 6968
G.6 990 284 845
G.720894213
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02, 08 20, 90 0
1 13 21, 31, 81 1
2 20, 21, 22, 25, 28 02, 22, 42, 52, 62, 72(2)2
3 31, 35 13, 43, 83 3
4 42, 43, 45 64, 84 4
5 52 25, 35, 45, 85 5
6 62, 64, 66, 68 66 6
772(2) - 7
8 81, 83, 84, 85, 88, 89 08, 28, 68, 88 8
9 90 89 9

Thống kê lo gan Hà Nội 21/11/2013

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 21/11/2013

895 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
325 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
265 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
965 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
705 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
574 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
524 Giảm 1 lần so với 10 lần quay trước
844 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 21/11/2013

7910 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
829 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
529 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
439 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
649 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
299 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
119 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
268 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT