ĐB 13260
G.1 85200
G.2 44548 63473
G.3 42131 07290 48108
04096 99492 91950
G.4 4944 3879 2741 0261
G.5 2945 4895 4654
1399 1648 2865
G.6 069 511 326
G.710652291
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00, 08 00, 10, 50, 60, 90 0
1 10, 11 11, 31, 41, 61, 91 1
2 22, 26 22, 92 2
3 31 73 3
4 41, 44, 45, 48(2) 44, 54 4
5 50, 54 45, 65(2), 95 5
660, 61, 65(2), 69 26, 96 6
7 73, 79 - 7
8 - 08, 48(2)8
9 90, 91, 92, 95, 96, 99 69, 79, 99 9

Thống kê lo gan Hà Nội 20/12/2012

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 20/12/2012

506 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
865 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
655 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
185 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
485 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
425 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
944 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
054 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 20/12/2012

1510 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
509 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
869 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
188 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
658 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
908 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
367 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
377 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT