ĐB 69577
G.1 57571
G.2 30906 55440
G.3 53283 56757 84491
61989 95406 58869
G.4 1194 4546 9967 0152
G.5 6804 4108 1435
8705 7160 6670
G.6 858 950 719
G.798447153
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04, 05, 06(2), 08 40, 50, 60, 70 0
1 19 71(2), 91 1
2 - 52 2
3 35 53, 83 3
4 40, 44, 46 04, 44, 94 4
5 50, 52, 53, 57, 58 05, 35 5
6 60, 67, 69 06(2), 46 6
7 70, 71(2), 77 57, 67, 777
8 83, 89 08, 58, 98 8
9 91, 94, 98 19, 69, 89 9

Thống kê lo gan Hà Nội 20/08/2009

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 20/08/2009

837 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
536 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
796 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
435 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
165 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
405 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
135 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
055 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 20/08/2009

8310 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
7910 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
419 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
319 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
399 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
058 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
538 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
048 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT