ĐB 96100
G.1 17885
G.2 86220 39195
G.3 36408 13625 37288
74259 80782 37886
G.4 7895 9367 9104 0665
G.5 4590 6273 8582
8247 3581 1983
G.6 485 785 069
G.771760502
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
000, 02, 04, 05, 08 00, 20, 90 0
1 - 71, 81 1
2 20, 25 02, 82(2)2
3 - 73, 83 3
4 47 04 4
5 59 05, 25, 65, 85(3), 95(2)5
6 65, 67, 69 76, 86 6
7 71, 73, 76 47, 67 7
8 81, 82(2), 83, 85(3), 86, 88 08, 88 8
9 90, 95(2) 59, 69 9

Thống kê lo gan Hà Nội 19/01/2006

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 19/01/2006

656 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
906 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
956 Tăng 6 lần so với 10 lần quay trước
866 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
695 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
595 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
474 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
944 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 19/01/2006

929= Bằng so với 10 lần quay trước
869 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
659 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
029 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
089 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
738 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
838 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước
278 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT