ĐB 63692
G.1 47957
G.2 86344 89624
G.3 95565 85881 69564
31749 89726 99050
G.4 6186 8852 3900 7832
G.5 4390 3118 8837
8158 5817 3560
G.6 390 245 430
G.740125159
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00 00, 30, 40, 50, 60, 90(2)0
1 12, 17, 18 51, 81 1
2 24, 26 12, 32, 52, 922
3 30, 32, 37 - 3
4 40, 44, 45, 49 24, 44, 64 4
5 50, 51, 52, 57, 58, 59 45, 65 5
6 60, 64, 65 26, 86 6
7 - 17, 37, 57 7
8 81, 86 18, 58 8
9 90(2), 92 49, 59 9

Thống kê lo gan Hà Nội 18/06/2012

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 18/06/2012

956 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
235 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
925 Giảm 1 lần so với 10 lần quay trước
445 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
315 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
665 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
575 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
815 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 18/06/2012

9211 Tăng 8 lần so với 20 lần quay trước
9511 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
739 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
318 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
748 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
328 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
448 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
028 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT