ĐB 91216
G.1 10803
G.2 81779 61451
G.3 57861 27000 87675
08960 99889 38636
G.4 4973 3831 7451 2909
G.5 4462 1780 1781
3160 3579 8128
G.6 466 133 563
G.718306965
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00, 03, 09 00, 30, 60(2), 80 0
116, 18 31, 51(2), 61, 81 1
2 28 62 2
3 30, 31, 33, 36 03, 33, 63, 73 3
4 - - 4
5 51(2) 65, 75 5
6 60(2), 61, 62, 63, 65, 66, 69 16, 36, 66 6
7 73, 75, 79(2) - 7
8 80, 81, 89 18, 28 8
9 - 09, 69, 79(2), 89 9

Thống kê lo gan Hà Nội 17/07/2014

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 17/07/2014

035 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
285= Bằng so với 10 lần quay trước
015 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
005 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
205 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
695 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
445 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
905 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 17/07/2014

2810 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
2910 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
209 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
879 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
099 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
479 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
798 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
038= Bằng so với 10 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT