ĐB 01641
G.1 72798
G.2 64070 22746
G.3 85579 69421 78518
90874 24948 34598
G.4 7112 2759 9775 7560
G.5 9397 3700 7181
0366 7845 4163
G.6 761 706 254
G.750708473
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00, 06 00, 50, 60, 70(2)0
1 12, 18 21, 41, 61, 81 1
2 21 12 2
3 - 63, 73 3
441, 45, 46, 48 54, 74, 84 4
5 50, 54, 59 45, 75 5
6 60, 61, 63, 66 06, 46, 66 6
7 70(2), 73, 74, 75, 79 97 7
8 81, 84 18, 48, 98(2)8
9 97, 98(2) 59, 79 9

Thống kê lo gan Hà Nội 16/06/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 16/06/2011

006 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
216 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
685 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
665= Bằng so với 10 lần quay trước
705 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
025 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
315 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
825 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 16/06/2011

6610 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
689 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
609 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
348 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
218 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
028 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
968 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
978 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT