ĐB 27454
G.1 58660
G.2 29999 83187
G.3 50350 68316 84096
19821 11170 41311
G.4 4516 4672 6922 4758
G.5 3485 8206 9702
2474 3307 3493
G.6 743 722 802
G.758491630
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 02(2), 06, 07 30, 50, 60, 70 0
1 11, 16(3) 11, 21 1
2 21, 22(2) 02(2), 22(2), 72 2
3 30 43, 93 3
4 43, 49 54, 74 4
5 50, 54, 58(2) 85 5
6 60 06, 16(3), 96 6
7 70, 72, 74 07, 87 7
8 85, 87 58(2)8
9 93, 96, 99 49, 99 9

Thống kê lo gan Hà Nội 15/10/2007

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/10/2007

546 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
495 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
475 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
255 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
965 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
395 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
595 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
214 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/10/2007

709 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
659 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
479 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
069 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
398 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
598 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
548 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
718 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT