ĐB 70673
G.1 48687
G.2 92783 63335
G.3 03265 51194 51675
12004 00769 72810
G.4 8815 2385 7341 6925
G.5 8135 4373 5407
0029 4724 0573
G.6 176 271 828
G.751139359
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04, 07 10 0
1 10, 13, 15 41, 51, 71 1
2 24, 25, 28, 29 - 2
3 35(2) 13, 73(3), 83, 93 3
4 41 04, 24, 94 4
5 51, 59 15, 25, 35(2), 65, 75, 85 5
6 65, 69 76 6
7 71, 73(3), 75, 76 07, 87 7
8 83, 85, 87 28 8
9 93, 94 29, 59, 69 9

Thống kê lo gan Hà Nội 15/07/2010

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 15/07/2010

886 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
016 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
285 Giảm 2 lần so với 10 lần quay trước
925 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
895 Giảm 1 lần so với 10 lần quay trước
595 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
265 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
024 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 15/07/2010

2812 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
8911 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
8810 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
159 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
269 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
389 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
599 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
248= Bằng so với 10 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT