ĐB 14996
G.1 85398
G.2 33759 11799
G.3 50591 65418 09597
70243 54617 56258
G.4 3615 5217 4852 5739
G.5 1547 2406 9489
3157 5370 6198
G.6 113 670 363
G.730372297
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 06 30, 70(2)0
1 13, 15, 17(2), 18 91 1
2 22 22, 52 2
3 30, 37, 39 13, 43, 63 3
4 43, 47 - 4
5 52, 57, 58, 59 15 5
6 63 06, 966
7 70(2) 17(2), 37, 47, 57, 97(2)7
8 89 18, 58, 98(2)8
9 91, 96, 97(2), 98(2), 99 39, 59, 89, 99 9

Thống kê lo gan Hà Nội 14/07/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 14/07/2011

035 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
185 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
735 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
895= Bằng so với 10 lần quay trước
994 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
154 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
834 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
594= Bằng so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 14/07/2011

8910 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
708 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
318 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước
948 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
598 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
008 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
218 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
417= Bằng so với 10 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT