ĐB 65443
G.1 83114
G.2 96518 93086
G.3 66770 07506 48413
26638 06957 95252
G.4 1834 3673 6293 5913
G.5 5280 1823 3775
5606 0098 3743
G.6 604 552 157
G.752620383
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03, 04, 06(2) 70, 80 0
1 13(2), 14, 18 - 1
2 23 52(3), 62 2
3 34, 38 03, 13(2), 23, 43(2), 73, 83, 93 3
443(2) 04, 14, 34 4
5 52(3), 57(2) 75 5
6 62 06(2), 86 6
7 70, 73, 75 57(2)7
8 80, 83, 86 18, 38, 98 8
9 93, 98 - 9

Thống kê lo gan Hà Nội 11/01/2010

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 11/01/2010

936 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
576 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
345 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
375 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
385 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
625 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
035 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
364 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 11/01/2010

389 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
249 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
939 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
758 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
708 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
038 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
578 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
048 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT