ĐB 62953
G.1 58397
G.2 85263 19604
G.3 79169 26574 98495
84957 83307 75671
G.4 2180 4618 3805 7806
G.5 5432 2116 3885
5822 8993 1258
G.6 364 106 112
G.796316836
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 04, 05, 06(2), 07 80 0
1 12, 16, 18 31, 71 1
2 22 12, 22, 32 2
3 31, 32, 36 53, 63, 93 3
4 - 04, 64, 74 4
553, 57, 58 05, 85, 95 5
6 63, 64, 68, 69 06(2), 16, 36, 96 6
7 71, 74 07, 57, 97 7
8 80, 85 18, 58, 68 8
9 93, 95, 96, 97 69 9

Thống kê lo gan Hà Nội 09/10/2006

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 09/10/2006

437 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
366 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
936 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
686 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
315= Bằng so với 10 lần quay trước
595 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
805 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
895 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 09/10/2006

4310 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
3110 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
369 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
689 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
768 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
328 Giảm 1 lần so với 20 lần quay trước
938 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
708 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT