ĐB 01256
G.1 87457
G.2 08722 38912
G.3 74860 15584 79980
56965 65583 61008
G.4 0135 2449 5659 3508
G.5 1206 5357 2208
5621 4838 9525
G.6 620 818 685
G.768861224
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 06, 08(3) 20, 60, 80 0
1 12(2), 18 21 1
2 20, 21, 22, 24, 25 12(2), 22 2
3 35, 38 83 3
4 49 24, 84 4
556, 57(2), 59 25, 35, 65, 85 5
6 60, 65, 68 06, 56, 86 6
7 - 57(2)7
8 80, 83, 84, 85, 86 08(3), 18, 38, 68 8
9 - 49, 59 9

Thống kê lo gan Hà Nội 08/12/2011

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 08/12/2011

585 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
825 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
345 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
215 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
495 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
644 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
694 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
074 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 08/12/2011

019 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
069 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
219 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
989 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
799 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
779 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
258= Bằng so với 10 lần quay trước
808 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT