ĐB 70121
G.1 26176
G.2 98090 31621
G.3 55261 34319 52311
17351 23836 23672
G.4 8875 4864 3246 2232
G.5 8620 0661 5876
9355 5733 2761
G.6 748 789 813
G.788994661
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 - 20, 90 0
1 11, 13, 19 11, 21(2), 51, 61(4)1
2 20, 21(2) 32, 72 2
3 32, 33, 36 13, 33 3
4 46(2), 48 64 4
5 51, 55 55, 75 5
6 61(4), 64 36, 46(2), 76(2)6
7 72, 75, 76(2) - 7
8 88, 89 48, 88 8
9 90, 99 19, 89, 99 9

Thống kê lo gan Hà Nội 08/09/2014

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 08/09/2014

695= Bằng so với 10 lần quay trước
835 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
795 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
605 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
195 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
645 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
144 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
244 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 08/09/2014

6910 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
049 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
118 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
618 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
798 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
008 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
037= Bằng so với 10 lần quay trước
657 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT