ĐB 60895
G.1 74040
G.2 18924 16271
G.3 68175 02702 23864
57022 26753 01313
G.4 7649 2804 6627 0650
G.5 6067 0129 0007
9766 9699 8235
G.6 086 998 979
G.700911223
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 00, 02, 04, 07 00, 40, 50 0
1 12, 13 71, 91 1
2 22, 23, 24, 27, 29 02, 12, 22 2
3 35 13, 23, 53 3
4 40, 49 04, 24, 64 4
5 50, 53 35, 75, 955
6 64, 66, 67 66, 86 6
7 71, 75, 79 07, 27, 67 7
8 86 98 8
9 91, 95, 98, 99 29, 49, 79, 99 9

Thống kê lo gan Hà Nội 03/08/2015

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 03/08/2015

006 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
305 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
085 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
125 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
975 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
174 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
054 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
374 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 03/08/2015

4111 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
309 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
979 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
669 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
618 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
008 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
188 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
958= Bằng so với 10 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT