ĐB 94106
G.1 69814
G.2 19836 96856
G.3 91847 92511 36964
07538 04494 38130
G.4 3285 2266 4724 9255
G.5 7931 0963 9241
0085 4027 8658
G.6 866 040 693
G.770209095
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
006 20, 30, 40, 70, 90 0
1 11, 14 11, 31, 41 1
2 20, 24, 27 - 2
3 30, 31, 36, 38 63, 93 3
4 40, 41, 47 14, 24, 64, 94 4
5 55, 56, 58 55, 85(2), 95 5
6 63, 64, 66(2)06, 36, 56, 66(2)6
7 70 27, 47 7
8 85(2) 38, 58 8
9 90, 93, 94, 95 - 9

Thống kê lo gan Hà Nội 02/12/2010

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 02/12/2010

806 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
386 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
405 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
935 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
965 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
725 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
195 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
275 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 02/12/2010

1410 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
969 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
699 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước
068 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
318 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
278 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước
388 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
668 Tăng 2 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT