ĐB 26757
G.1 52092
G.2 11503 56364
G.3 03722 34709 12058
01309 54140 42355
G.4 6183 9284 9938 3569
G.5 0952 8111 0630
0717 1841 6859
G.6 271 197 907
G.708261480
0123456789
ĐầuLotoLotoĐuôi
0 03, 07, 08, 09(2) 30, 40, 80 0
1 11, 14, 17 11, 41, 71 1
2 22, 26 22, 52, 92 2
3 30, 38 03, 83 3
4 40, 41 14, 64, 84 4
5 52, 55, 57, 58, 59 55 5
6 64, 69 26 6
7 71 07, 17, 57, 97 7
8 80, 83, 84 08, 38, 58 8
9 92, 97 09(2), 59, 69 9

Thống kê lo gan Hà Nội 02/01/2014

Bộ sốNgày về gần nhấtSố ngày chưa vềGan cực đại
0000
6400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 02/01/2014

846 Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước
416 Tăng 5 lần so với 10 lần quay trước
575 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
645= Bằng so với 10 lần quay trước
175 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước
195 Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước
955 Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước
715 Tăng 1 lần so với 10 lần quay trước

Bộ số Hà Nội ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 02/01/2014

6410 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
529 Tăng 1 lần so với 20 lần quay trước
179 Tăng 6 lần so với 20 lần quay trước
719 Tăng 7 lần so với 20 lần quay trước
849 Tăng 4 lần so với 20 lần quay trước
579 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
898 Tăng 3 lần so với 20 lần quay trước
338 Tăng 5 lần so với 20 lần quay trước

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT